Kimia Sanat Shima Şirketi Hakkında

Kimia Sanat Shima Şirketi, İran’ın en büyük çift camlı cam malzemeleri üreticilerinden biri olarak 1995 yılından bu yana dünya standartlarında kaliteli ürünler sunmak amacıyla üretim faaliyetini en son teknolojiyi, modern ve gelişmiş makine ve üretim hatlarını kullanarak Shamsabad sanayi bölgesinde başlatmıştır. Yöneticilerin kaliteyi korumak amaçlı kalite odaklı görüşleri ve ayrıca müşteri odaklı olmaları bizi bu sınıfın pazar liderliğini üstlenmemize yöneltti.

Ürün garantisi, İran genelinde satış temsilci ağının genişliği ve çift camın üretim sürecini tam olarak izlemek için bir teknik servis biriminin kurulması, tüketicilerin yararına alınan çeşitli önlemler arasında yer almaktadır.
Kimia Sanat Shima fabrikasında sürekli üretim yapılan yıllarda, uzman personelin bilgi ve teknoloji ve becerilerini artırmanın yanı sıra, her zaman bu endüstrinin ihtiyaç duyduğu en iyi makine teknolojisi ve laboratuvar ekipmanları seçilip kullanılmıştır.

Kalite politikası

Polisülfid, poliüretan, mastik, UPVC, Spacer profilleri üreticisi Kimia Sanat firmasının kalite politikası, iç kapasiteleri kullanarak istihdam yaratmak ve kalitesiz ürün ithalatını önlemek amacıyla 2008 yılında kurulmuştur.
Yukarıdaki politikaya ulaşmak için, şirketin çalışma planına aşağıdaki konular dahil edilmiştir.

Müşteri memnuniyetinin alınması

Müşteriler, odak noktamız ve hayatta kalmamızın ve gelişmemizin garantörüdür bu nedenle, taahhütlerimizi yerine getirmemiz mevcut ve gelecekteki beklenti ve ihtiyaçlarını tesbit etmek, doğru bir şekilde algılamak ve bu ihtiyaç ve beklentileri yerine getirme yoluyla mümkündür.

Şirket personelinin etkili eğitimi

Biz, düzenli ve etkili eğitimlerin sayesinde, genişleyen personel ufkuna göre israfı azaltmanın yanı sıra üretilen ürünlerin kalitesinin de artacağına inanıyoruz.

Güvenli bir ortam koşullarının sağlanması

Personel, malzeme ve ürün için, Tüketici için rahat bir his yaratmak için

Üretim artışı

Tekrar çalışmanın azaltılması ve kendi ürünlerinin üretim verimliliğini artırmak, işleme sırasında malzeme ve ürün israfını azaltmanın yanı sıra tüm personel için istihdam ve aktivite alanı sağlayacaktır.

Sertifikalar

Bu politikayı gerçekleştirmek amaçlı şirket, ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO10002:2014 standartlarına göre IMS kalite yönetim sistemini uygulamıştır.