مولکولارسیو

نام : مولکار سیو زئولان

مشخصات فنی : مولکولارسیو به عنوان آمیزه ای از زئولیت های مصنوعی با رنگ پایه طبیعی و تخلخل به بزرگی 3 انگسترم ( یکصد میلیونیم یک سانتی متر ) در فرآیند شکل گیری

چگالی : 850 kg/m3 + 5%

سایز های ریزدانه ( گرانول )

0.5 – 0.9 میلیمتر برای پر کردن ماشینی

1.5 – 1 میلی متر برای پرکردن نیمه اتوماتیک و دستی

2 – 1.5 میلی متر برای پرکردن دستی

2 – 2.5 میلی متر

رطوبت بسته بندی : کمتر از 0.8 وزن ( ارزیابی شده در 400 درجه سانتی گراد )

اتلاف بر اثر احتراق 2-1279 : کمتر از 0.3 وزن ( ارزیابی شده در 950 درجه سانتی گراد )

غبار :

کمتر از 20pmm برای سایزهای کمتر از 0.1 میلی متر

کمتر از 15ppm برای سایز های بیشتر از 0.1 میلی متر

ضایعات ناشی از سایش :

کمتر از 0.05 از تمام سایز ها بعد از 2 ساعت سایش به گرد و غبار تبدیل می شود .

تراوش گاز ( تصعید ) :

کمتر از 20 میلی متر برای 40 گرم مولکولارسیو در 30 دقیقه به دمای 60 درجه سانتی گراد بعد از 3 ساعت تماس با هوا

مقدار دلتاتی :

بیشتر از 35 درجه سانتی گراد برای 100 گرم مولکولارسیو در 100 گرم آب با دمای 23 درجه سانتی گراد مولکولارسیو با قطرهای بیشتر از 0.1 میلی متر 5-3 درجه سانتی گراد دلتا تی کمتری ساطع می کنند .

سرعت جذب آب :

در 3 ساعت اولیه کمتر از 5% وزن

در 3 ساعت اولیه کمتر از 8% وزن

بسته بندی : بسته های 25 کیلوگرمی

مشخصات :

بار الکتریسیته ساکن بسیار پایین روانی مناسب هنگام پرکردن ماشین سختی سطحی بالا به دلیل فرآیند سخت کاری

نگهداری و ذخیره سازی :

نگهداری ضمانت شده در مدت زمانی 24 ماه در بسته بندی اصلی در فضای خشک در دمای بین 10 تا 30 درجه سانتی گراد در تماس مستقیم با نور خورشید نگهداری نشود .

X