اسپیسر

نام : اسپیسر

وزن مخصوص : 27 gr/cm3

 ضخامت : بین 0.18 و 0.33 میلی متر

اندازه ها : 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 14 – 16 میلی متر

کاربرد :

برای تولید شیشه دو جداره به عنوان فاصله دهنده بین دو جدار شیشه مورد استفاده قرار میگیرد

نحوه جوشکاری :

جوشکاری الکترونیکی با فرکانس بالا جوشکاری شده بر روی پشت

بسته بندی :

140 * 140 mm  و 90 * 90 mm

در کارتن هایی با سایزهای بین 6000 mm و 3000 mm طول کارتن ها بین برش عمودی دسته شده با لایه ای کاغذی بین دو لایه

مدل بوتیل دار :

بوتیل شدن آن با محصول Bu2000 و برند KSS انجام می شود .

ضخامت بوتیل بین 1.2 gr/mtr و 0.5 gr/mtr می باشد .

مدل های بوتیل شده در بسته بندیهای به طول 3000mm و 6000mm بسته بندی می شود .

X