درزگیر دو جزیی پلی یورتان

درزگیر دو جزیی پلی یورتان

نام : جزء A : کرم روشن / جزء B : مشکی ( محصول تولید شده مشکی )

ترکیب شیمیایی :

جزء  A : پلی ال

جزء B : ایزوسیانات

ظاهر : خمیری

نسبت مخلوط : وزنی نسبت 10 به 1

چگالی : جزء A / جزء B  محصول ترکیب شده

1.91 gr/cm3 , 20 C

1.22 gr/cm3 , 20 C

خشک شدن اولیه : 15 الی 20 دقیقه

زمان خشک شدن کامل چسب : بعد از 65 الی 120 دقیقه

امکان جابجایی شیشه : 6 الی 8 ساعت

داده های فنی ( ماده خشک شده ) : در پایان خشک شدن کامل DIN53505

میزان سختی : 55

چسبندگی : چسیبندگی عالی به شیشه ، آلومینیوم و سطح های فولادی گالوانیزه و ضد زنگ ، نفوذ بسیار کم ، طول عمر بالا با حفظ خاصیت الاستیکی سطح مورد نظر جهت استفاده باید تمیز ، خشک و عاری از چربی باشد

مقاومت برشی ( شیشه ) : 1 N/mm2

میزان انتقال رطوبت : 5 gr/m2 در 24 ساعت

امکان استفاده در گستردگی دمایی : +80 C ~ -20 C

بسته بندی :

جز A ( 30 کیلوگرم )

جزء B : ( 3 کیلوگرم )

طول عمر / شرایط نگهداری : 6 ماهه چنانچه درب بشکه ها باز نگردد و در معرض هوا نگیرد و در شرایط خشک در دمای بین 5 الی 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود .

X